nyssa aquatica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nyssa aquatica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nyssa aquatica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nyssa aquatica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nyssa aquatica

    Similar:

    water gum: columnar swamp tree of southeastern to midwestern North America yielding pale soft easily worked wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).