nyssa sylvatica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nyssa sylvatica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nyssa sylvatica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nyssa sylvatica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nyssa sylvatica

    Similar:

    sour gum: columnar tree of eastern North America having horizontal limbs and small leaves that emerge late in spring and have brilliant color in early fall

    Synonyms: black gum, pepperidge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).