nyssa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nyssa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nyssa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nyssa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nyssa

    tupelos: deciduous trees of moist habitats especially swamps and beside ponds

    Synonyms: genus Nyssa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).