very much nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very much nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very much giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very much.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • very much

  Similar:

  a lot: to a very great degree or extent

  I feel a lot better

  we enjoyed ourselves very much

  she was very much interested

  this would help a great deal

  Synonyms: lots, a good deal, a great deal, much

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).