very-high-speed backbone network service (vbns) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-high-speed backbone network service (vbns) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-high-speed backbone network service (vbns) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-high-speed backbone network service (vbns).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-high-speed backbone network service (vbns)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dịch vụ mạng đường trục tốc độ cao