very high speed backbone network service (vbns) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very high speed backbone network service (vbns) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very high speed backbone network service (vbns) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very high speed backbone network service (vbns).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very high speed backbone network service (vbns)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ mạng đường trục tốc độ rất cao