very good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very good.

Từ điển Anh Việt

  • very good

    * tính từ

    vg rất tốt