very high bit rate digital subscriber line (vhdsl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very high bit rate digital subscriber line (vhdsl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very high bit rate digital subscriber line (vhdsl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very high bit rate digital subscriber line (vhdsl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very high bit rate digital subscriber line (vhdsl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường dây thuê bao số có tốc độ bít rất cao