very small aperture terminal (vsat) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very small aperture terminal (vsat) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very small aperture terminal (vsat) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very small aperture terminal (vsat).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • very small aperture terminal (vsat)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  thiết bị đầu cuối có độ mở rất nhỏ

  điện lạnh:

  đầu cuối khẩu độ rất nhỏ