very light yellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very light yellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very light yellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very light yellow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very light yellow

    * kinh tế

    màu vàng rất nhạt (kim cương có màu vàng rất nhạt)