very finely ground cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very finely ground cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very finely ground cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very finely ground cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very finely ground cement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi măng nghiền rất mịn