very reverend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very reverend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very reverend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very reverend.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very reverend

    a title of respect for various ecclesiastical officials (as cathedral deans and canons and others)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).