very small aperture terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very small aperture terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very small aperture terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very small aperture terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • very small aperture terminal

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  trạm mặt đất có kích thước nhỏ

  điện lạnh:

  VSAT (dùng với vệ tinh địa đồng bộ)