tower of babel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower of babel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower of babel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower of babel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tower of babel

    (Genesis 11:1-11) a tower built by Noah's descendants (probably in Babylon) who intended it to reach up to heaven; God foiled them by confusing their language so they could no longer understand one another

    Synonyms: Babel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).