tower loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower loading

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tải trọng của tháp