towered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

towered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm towered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của towered.

Từ điển Anh Việt

  • towered

    /'tauəd/

    * tính từ

    có tháp

    cao vượt lên như tháp