tower sludge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower sludge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower sludge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower sludge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower sludge

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bùn tháp