tower base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bệ tháp

    đế tháp