tower tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tower tank

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bồn trên tháp

  thùng cao

  thùng trên tháp