tower crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tower crane

  * kinh tế

  cần cẩu hình tháp

  * kỹ thuật

  máy trục kiểu tháp

  xây dựng:

  cần cẩu tháp