tower hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tower hoist

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cẩu tháp

  xây dựng:

  máy năng kiểu tháp

  máy tời tháp