tower structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu kiểu tháp