tower of pharos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower of pharos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower of pharos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower of pharos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tower of pharos

    a great lighthouse (500 feet high) built at Alexandria in 285 BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).