tower cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower cooler

    * kỹ thuật

    điện:

    tháp làm mát