total distortion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total distortion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total distortion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total distortion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total distortion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự méo dạng toàn phần

    sự sai dạng hoàn toàn