total derivative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total derivative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total derivative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total derivative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total derivative

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đạo hàm toàn phần