surface ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface ship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surface ship

    a warship that operates on the surface of the water

    Antonyms: submersible

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).