surface work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface work

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công trình lộ thiên