surface model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface model

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểu bề mặt

  mẫu bề mặt

  mô hình bề mặt