surface cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface cam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    biến dạng (mấp mô) của bề mặt