surface drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface drag

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sức cản mặt