surface gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface gauge

  * kỹ thuật

  bộ vạch dấu bề mặt

  mũi vạch dấu song song

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surface gauge

  gauge consisting of a scriber mounted on an adjustable stand; used to test the accuracy of plane surfaces

  Synonyms: surface gage, scribing block