surface load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface load

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tải trọng bề mặt