surface hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface hole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng thu nước bề mặt