surface-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface-car.

Từ điển Anh Việt

  • surface-car

    /'sə:fiskɑ:/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa xe điện