surface lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface lathe

  * kỹ thuật

  lớp bề mặt

  máy tiện cụt

  máy tiện mặt đầu

  máy tiện mặt mút

  máy tiện ngang