surface layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface layer

  * kinh tế

  lớp bề mặt

  * kỹ thuật

  lớp bề mặt

  tầng mặt

  môi trường:

  tầng bề mặt