surface slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface slip

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trượt bề mặt