surface ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface ice

    * kỹ thuật

    lớp băng trên mặt