surface soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface soil

  * kỹ thuật

  lớp đất bề mặt

  xây dựng:

  đất mặt

  lớp đất trên bề mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surface soil

  Similar:

  topsoil: the layer of soil on the surface