surface noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface noise.

Từ điển Anh Việt

 • surface noise

  /'sə:fis'nɔiz/

  * danh từ

  tiếng mặt (tiếng kim máy hát chạy trên đĩa hát)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface noise

  * kỹ thuật

  điện:

  nhiễu âm mặt đĩa

  điện tử & viễn thông:

  nhiễu bề mặt

  điện lạnh:

  tạp âm bề mặt

  tạp nhiễu bề mặt

  tiếng ồn bề mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surface noise

  noise produced by the friction of the stylus of a record player moving over the rotating record