surface wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface wash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự rửa trên bề mặt