surface-mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface-mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface-mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface-mail.

Từ điển Anh Việt

  • surface-mail

    * danh từ

    thư gửi đường bộ hay đường biển