surface fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surface fire

    a forest fire that burns only the surface litter and undergrowth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).