surface wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface wave

  * kỹ thuật

  sóng bề mặt

  sóng mặt

  hóa học & vật liệu:

  sóng trên mặt