surface mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface mail.

Từ điển Anh Việt

 • surface mail

  * danh từ

  thư từ chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường biển (không phải bằng đường )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surface mail

  * kinh tế

  thư tín thủy bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surface mail

  mail that is sent by land or sea

  Antonyms: air mail