sea pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea pen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sea pen

    fleshy featherlike warm-water colonies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).