sea fog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea fog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea fog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea fog.

Từ điển Anh Việt

  • sea fog

    * danh từ

    sương mù dọc theo bờ biển (do sự chênh lệch giữa nhiệt độ của đất liền và biển gây ra)