sea bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea bed.

Từ điển Anh Việt

  • sea bed

    * danh từ

    đáy biển