seamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seamer.

Từ điển Anh Việt

 • seamer

  * danh từ

  người khâu

  máy khâu đột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seamer

  * kinh tế

  máy cuộn

  máy lăn

  máy tán

  thiết bị tạo đường nối

  * kỹ thuật

  máy gấp mép

  máy uốn mép